Obaveštenje za studente koji slušaju predmete Pravo javne uprave i Pravo na internetu

Poštovani studenti,

Počev od ove nedelje pa u narednom periodu, do kraja semestra, svake srede će vam na portalu enastave Škole biti omogućen pristup audio nastavnim lekcijama iz predmeta Pravo javne uprave (PJU) odnosno Pravo na internetu (IPR).

Molim vas za sledeće: ukoliko nakon saslušanih lekcija budete imali bilo kakvih pitanja, potrebe za razjašnjenjem ili bilo kakvih drugih nejasnoća, naša je dalja komunikacija omogućena putem aplikacije Zoom ili putem elektronske pošte, svakog utorka počev od 8:00 časova, pa sve dok bude bilo potrebe za dodatnim razjašnjenjem.

Na sličan način, po vašem izboru, dakle ili putem aplikacije Zoom ili putem elektronske pošte, biću vam raspoloživ na kosultacijama svakog ponedeljka od 8:00 do 9:00 odnosno od 16:00 do 17:00 časova. Svakako ste dobrodošli da postavite određena pitanja i van navedenih termina.

U svakom slučaju, svi vi koji slušate navedene predmete trebalo bi predmetnom nastavniku da dostavite vaša imena, prezimena, brojeve indeksa i adrese elektronske pošte, kako bi bile stvorene mogućnosti za korišćenje Zoom aplikacije.

Posebno obaveštavam studente koji slušaju predmet Pravo na interenetu da će se, obzirom na promenjene okolnosti, ispit nakon položena oba kolokvijuma (kao predispitnih obaveza) sastojati iz usmenog odgovora na jedno pitanje iz prvog dela, i odbrane seminarski rad iz drugog dela, sa temom o kojoj ću se dogovarati posebno sa svakim studentom. Tema će svakako obuhvatati neku od usluga od poverenja u elektronskom poslovanju o kojoj govorimo u drugom delu ovog semestra.

Konačno, obaveštavam studente PJU i studente IPR da je kompletan nastavni materijal za drugi deo ovog semestra takoiđe već više od 10 dana „okačen“ na portalu elektronske nastave Škole.

S poštovanjem,

prof. Nenadović