Prijava prvih popravnih kolokvijuma , šk. 2020/21.

Prijava prvih popravnih kolokvijuma u jesenjem bloku, koji će se održati u periodu od 14.12. do 25.12.2020. vršiće se do 10.12.2020.
Na prijavi obavezno napisati broj indeksa i godinu upisa.
Uplata za popravni kolokvijum iznosi 500 din, ako se radi u računarskoj učionici iznos za uplatu je 700 din. (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti popravne kolokvijume elektronskim putem – slikane prijave i uplatnice mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.
(prijave za popravne kolokvijume možete preuzeti sa sajta Škole).

Prijavu za popravni kolokvijum možete preuzeti ovde .