Dodela diploma

OBAVEŠTENJE za diplomce

Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija

Odsek Valjevo

 

Diplomci akreditovanih osnovnih strukovnih studija treba da dođu u Studentsku službu i prilikom uručenja diplome predaju dokaz o uplati troškova izdavanja diplome na iznos od 3.000,00 dinara.

 

Diplomci akreditovanih master strukovnih studija treba da dođu u Studentsku službu i prilikom uručenja diplome predaju dokaz o uplati troškova izdavanja diplome na iznos od 5.000,00 dinara.

 

Neophodno je da diplomci sa sobom obavezno ponesu ličnu kartu.

 

Za diplomce koji su opravdano sprečeni, preuzimanje diploma mogu izvršiti lica koja oni pismeno ovlaste posebnim ovlašćenjem.

 

 

 

U Valjevu, 11.12.2020. godine                                                                                                                                  Sekretarijat Odseka Valjevo