Analiza poslovanja preduzeća „Galenika“ a.d. Beograd u periodu od 2015 – 2017. godine

Na osnovu člana 19. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku pripreme i odbrane završnog rada Visoke poslovne škole strukovnih studija u Valjevu, broj 574 od 09.10.2009. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu završnog rada u sastavu: 1/. mr Sanja Radovanović, 2/. mr Vesna Marković i 3/. dr Marina Janković Perić, dana 23.12.2020. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu završnog rada kandidata Živanović Svetlane iz Šapca na temu: “Analiza poslovanja preduzeća „Galenika“ a.d. Beograd u periodu od 2015 – 2017. godine

ZAKAZUJE SE javna odbrana završnog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 28.12.2020. godine sa početkom u 14:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Živanović Svetlana iz Šapca je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane završnog rada.

Broj: 1424/1
Datum: 23.12.2020.