Januarski ispitni rok šk. 2020/21. godine – prijava

Januarski ispitni rok počinje 25.01.2021. godine. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do 21.01.2021. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za popravni kolokvijum možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispit možete preuzeti ovde