Studenti računovodstva na vebinaru Poreske kancelarije Tatić, Beograd


Dvodnevni seminar na temu „Godišnji finansijski izveštaj i utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu” održan je online, posredstvom Zoom platforme, 21. i 22. januara 2021. godine u organizaciji Poreske kancelarije Tatić iz Beograda.

Studenti modula Računovodstvo, revizija i porezi imali su mogućnost da prate vebinar namenjen profesionalcima iz oblasti računovodstva, revizije, finansija i poreza. Vebinar je svojim kvalitetom i dostupnošću predavača privukao pažnju studenata zainteresovanih za usavršavanje u oblasti računovodstva i poreza.

Valjevski odsek Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija će nastaviti saradnju sa Poreskom kancelarijom Tatić, sa ciljem da svojim studentima omogući profesionalno usavršavanje i pruži podsticaj za razvoj njihovih konkurentskih prednosti pri zapošljavanju u toku ili nakon završenih studija.