Studenti računovodstva učestvovali na vebinaru kompanije Paragraf


U organizaciji kompanije Paragraf, 25. januara 2021. godine održan je vebinar na temu „Sastavljanje finansijskih izveštaja i utvrđivanje poreza na dobit za 2020. godinu”. Zahvaljujući potpisanom protokolu o saradnji kompanije Paragraf i Akademije, vebinaru su prisustvovali studenti modula Računovodstvo, revizija i porezi. Predavači su studente upoznali sa najvažnijim pravilima u vezi sa sastavljanjem finansijskih izveštaja i poreskog bilansa, koja se primenjuju za 2020. godinu, sa posebnim osvrtom na sporna i česta pitanja iz prakse. Na ovaj način, studenti su proširili svoja znanja učenjem od profesionalaca iz računovodstvene prakse.

Studenti i profesori Akademije iskazali su zadovoljstvo i zahvalnost kompaniji Paragraf, uz želju za nastavak uspešne saradnje.