Student master studija u svetu računovodstva


Milenka Jelisavčić iz Bajine Bašte, student master studija naše Akademije, osnovne studije upisala je 2016, a diplomirala 2019. godine na studijskom programu Poslovna ekonomija, modul Računovodstvo, revizija i porezi. Nakon završenih osnovnih studija, Milenka je najpre volontirala, a zatim se i zaposlila na poziciji knjigovođe u agenciji Profit Plus West Balkans, Beograd, koja pruža računovodstvene, finansijske i usluge poreskog savetovanja. Prilikom procedure regrutovanja, Milenka je radila ulazni test kojim ova agencija proverava znanje iz računovodstva potecijalnih kandidata za posao. Na testu je postigla odlične rezultate iako do tog trenutka nije imala iskustva u privredi, već samo znanje stečeno tokom studija na modulu Računovodsto, revizija i porezi.

Ovo je jedan od razloga zbog čega je odlučila da svoju akademsku karijeru nastavi na instituciji koja je na najbolji način pripremila za poslovne izazove u računovodstvenoj profesiji. Milenka je danas student master studija valjevskog odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija i na Dan Akademije, 16. decembra 2020.godine, nagrađena je kao najbolji student prve godine master studija na studijskom programu Poslovna ekonomija i informatika. Milenka navodi da zbog svog izuzetnog iskustva preporučuje budućim studentima da studiraju na Akademiji „jer će na njoj steći praktična znanja za profersionalan rad. Predavači na inovativan i savremen način uspevaju da kod studenata razviju kompetencije kojima postižu konkurentsku prednost u savremenom i zahtevnom poslovnom okruženju“.