Odloženi termini Januarskog ispitnog roka šk. 2020/21.

Na zahtev studenata, odobravaju se odloženi termini Januarskog ispitnog roka, koji počinje od 17.02.2021. godine.
Raspored odloženih termina ispita biće postavljen do 11.02.2021. godine. Rok za prijavu ispita je do 12.02.2021. godine.
U odloženim terminima mogu se polagati samo ispiti bez predispitnih obaveza.
Studenti koji su prijavili ispite za redovne termine, ali nisu na iste izašli, mogu prijaviti polaganje ispita za odloženi termin, uz uplatu naknade od 800 dinara.
Studenti koji nisu prijavili ispite u redovnom terminu, mogu prijaviti ispite za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja  odloženog termina ispita.
Naknada za prijavu ispita iznosi 800 dinara (budžetski studenti) i 1.600 dinara (studenti koji se sami finansiraju).
Studenti mogu prijaviti ispite za odloženi termin na dan polaganja ispita u odloženom terminu, uz naknadu od 2.400 dinara.
Napomena: Studenti koji prijavljuju ispite za odložene termine, popunjavaju i predaju prijavu za polaganje isključivo u studentskoj službi.