Naši studenti pratili online panel diskusiju UIRS-a


SERBIAN VISIONS je multikongres koji obuhvata širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava, ekonomije, obrazovanja, kulture, zdravlja, zaštite životne sredine, EU integracija, bezbednosti, inovacija, kao i drugih oblasti koje čine viziju za bolju budućnost Srbije.

Udruženje internih revizora Srbije (UIRS) organizovalo je online panel diskusiju u okviru ovogodišnjeg Serbian Visions multikongresa, koja je održana u petak, 05.02.2021. godine.

Na online diskusiji na temu „Interna revizija u privredi“ panelisti su bili članovi Sekcije za privredu UIRS-a sa profesionalnim zvanjima i iskustvom u internoj reviziji.

Studenti i profesori su iskazali zahvalnost UIRS-u za mogućnost uključivanja u ovaj profesionalni događaj iz oblasti interne revizije. Vebinar je privukao pažnju naših studenata zainteresovanih za dalje usavršavanje u oblasti interne revizije.

Valjevski odsek Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija će nastaviti saradnju sa UIRS-om u procesu izvođenja nastavnih aktivnosti i profesionalnih treninga. Time će studentima biti omogućeno da steknu relevantna i praktična znanja i veštine, usvoje nove načine razmišljanja koji su u skladu sa zahtevima tržišta rada i razviju svoju konkurentsku prednost, u toku i nakon završetka studija na modulu Računovodstvo, revizija i porezi.