Diplomac master studija – Marko Matić


  1. Kada ste odbranili Master rad i koja je bila tema rada?

Master rad na temu „Međuzavisnost sistema finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i procene vrednosti kapitala javnih komunalnih preduzeća u Srbiji na primeru JKP „Osečina” iz Osečine” odbranio sam 08.02.2021. godine.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Na prvom mestu, istakao bih da je organizacija master studija na Akademiji na visokom nivou. Kvalitet profesora bio je jedan od najvažnijih razloga za upis studija, a taj utisak ostaje i nakon završetka studija. Na taj način pružena je prilika svim studentima da prošire i usavrše svoja znanja. Neponovljiva iskustva, druženje sa kolegama i stečena prijateljstva su nešto što ostaje za ceo život.

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Postavite svoje ciljeve visoko, jer ko ima cilj, naći će i put. Ne zanemarite privatni život, iskoristite svaki trenutak za druženje i upoznavanje novih ljudi. Uz dobru organizaciju, moguće je imati i karijeru i porodicu i prijatelje. „Kada se igraš, igraj se u potpunosti, kada radiš, ne igraj se uopšte!“ (Theodore Roosevelt)

  1. Šta Vam je predstavljalo najveći izazov tokom studija?

Najveći izazov tokom studiranja bio je uskladiti sve obaveze, sa jedne strane obaveze kao roditelja (otac sam dvoje male dece), a sa druge strane poslovne obaveze i obaveze na Akademiji. Uz dobru organizaciju, pre svega uz zahvalnost Bogu što sam privilegovan da se nađem u svim ovim ulogama, sve je moguće postići. Ciljevi se ostvaruju onog trenutka kada se pristupi obavezama na način da malo tražite od drugih, a mnogo od sebe i svog rada.

  1. Gde ste zaposleni i na kojoj poziciji? Koliko Vam u Vašem poslu znači znanje stečeno na Akademiji?

Zaposlen sam u Opštinskoj upravi Osečina na mestu internog revizora. Usavršavanje i širenje znanja sa ciljem unapređenja profesionalne karijere bio je jedan od razloga za upis Akademije.

U ovom kontekstu posebno bih istakao mogućnost koju pružaju izborni predmeti na drugoj godini master studija, gde student sam bira oblasti u kojima želi da proširi svoje znanje i razvija poslovne veštine. U skladu sa navedenim, znanja koja sam stekao na Akademiji značajno doprinose bržem razvoju pofesionalne karijere.