Diplomac master studija – Ivana Lazarević


  1. Kada ste odbranili Master rad i koja je bila tema rada?

Master rad na temu „Ličnost brenda u funkciji izgradnje brenda poslodavca” odbranila sam 01.02.2021. godine.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Studentski dani su mi ostali u jako lepom sećanju. Posebno ću ih pamtiti po druženju sa kolegama i stečenim prijateljstvima.

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Budućim studentima poručila bih da budu istrajni i da ne odustaju. Ponekad će biti poteškoća, koje se lako mogu prevazići zahvaljujući profesorima koji se trude da nam prenesu znanje, daju savete i olakšaju period proveden na Akademiji.

  1. Gde ste zaposleni i u kom sektoru? Koliko Vam u Vašem poslu znači znanje stečeno na Akademiji?

Zaposlena sam u HK „Krušik” a.d. Valjevo od 2016. godine i radim u ekonomsko-finansijskom sektoru, gde sam i primljena zahvaljujući znanjima koje sam stekla na osnovim i master studijama na Akademiji.

  1. Koji predmeti su Vam bili omiljeni tokom studija i zašto?

Omiljeni predmeti su mi bili iz oblasti marketinga – Poslovno i tržišno komuniciranje i Brend menadžment – jer su se profesori trudili da, pored teorijskog dela, osmisle i zanimljive studije slučaja koje bismo rešavali samostalno ili u grupama. Takve aktivnosti bile su nam odlična priprema za realne poslovne zadatke.