Diplomac master studija – Mihailo Kujundžić

  1. Kada ste odbranili Master rad i koja je bila tema rada?

Master rad sam odbranio 01.02.2021. Tema rada je bila „Kobrendiranje preduzeća Urban Technics i Roloplast d.o.o. Kovačica sa predlozima promotivne strategije”.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Pamtiću ih po sjajnim profesorima i kolegama.

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Poručio bih im da budu istrajni u studiranju. Akademija poseduje kvalitetan nastavni kadar, koji se trudi da studentima prenese znanje.

  1. Koji je bio vaš najveći izazov tokom studija?

Najveći izazov tokom studija mi je bila izrada master rada. U njemu je trebalo spojiti teorijska i praktična znanja i veštine stečene tokom studija.

  1. Koji predmeti su Vam bili omiljeni tokom studija i zašto?

Omiljeni predmeti bili su mi Poslovno i tržišno komuniciranje, Brend menadžment i Poslovna prezentacija, grafika i multimedija. Na predavanjima i vežbama iz navedenih predmeta atmosfera je uvek bila pozitivna, predavali su ih divni profesori i zahvaljujući njima stekao sam dosta znanja iz oblasti marketinga i informatike.