Aprilski ispitni rok – prijava predispitnih i ispitnih obaveza

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE AKREDITOVANIH STUDIJA

 

Aprilski ispitni rok počinje 29.03.2021. godine. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se  najkasnije do 25.03.2021. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim  i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Raspored odloženih termina ispita u aprilskom ispitnom roku biće naknadno objavljen.

Napomena: U aprilskom ispitnom roku studenti će moći da polažu i popravne kolokvijume iz predmeta koje slušaju u tekućem semestru (I kolokvijum). Osim u aprilskom ispitnom roku, popravne I kolokvijume studenti će moći da polažu u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i u drugom delu letnjeg semestra.

 

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

  • prijavu za popravi kolokvijum možete preuzeti ovde
  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispit možete preuzeti ovde