Diplomac master studija – Biljana Živanović

  1. Kada ste odbranili Master rad i koja je bila tema rada?

Master rad na temu „Uloga i značaj strategija internacionalizacije na primeru kompanije LC Waikiki“ odbranila sam 29.01.2021.godine.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Studije na Akademiji ću pamtiti po stečenom znanju iz više oblasti zahvaljujući profesorima koji su ga, svako na svoj poseban a odličan način, prenosili studentima. Takođe, ono po ćemu ću se sećati Akademije jeste prijateljstvo stečeno za ceo život. Lep je osećaj znati da su vam profesori na raspolaganju za pomoć i savete iz svoje oblasti i nakon završetka studija.  

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Budućim studentima bih poručila da ništa nije nemoguće. Najbitniji su volja, želja, upornost i trud, a vremenom će sve doći na svoje mesto.