Predavač Akademije na online V internacionalnoj naučnoj konferenciji EMAN 2021

U četvrtak 18. marta 2021. godine održana je V Internacionalna naučna konferencija EMAN 2021. Zbog epidemiološke situacije konferencija je održana online, umesto u Ljubljani kako je prvobitno planirano. Na konferenciji je izloženo preko 30 radova iz oblasti ekonomije i menadžmenta koji su za cilj imali da prikažu efekte pandemije na ekonomiju i poslovanje i da pruže konstruktivne predloge za prevazilaženje krize.

Sa ciljem usvajanja aktuelnih  informacija i proširivanja znanja, konferenciji je prisustvovala Ivana Marković, asistent Valjevskog odseka Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija.