Prijava predispitnih obaveza i ispita u aprilskom ispitnom roku šk. 2020/21. godine

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE MASTER STUDIJA

 

Aprilski ispitni rok počinje 29.03.2021. godine. Prijava predispitnih obaveza (kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se najkasnije do 25.03.2021. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispite možete preuzeti ovde

Raspored predispitnih obaveza i ispita će biti naknadno objavljen.