Stručna praksa 1 PIN

Za potrebe polaganja predmeta Stručna praksa 1, potrebno je da studenti sa studijskog programa “Poslovna informatika” odrade nekoliko aktivnosti, za koje će raspored biti naknadno postavljen na sistem “E-nastava”. Kao aktivnost može da vam se računa i učešće na naučnim konferencijama i seminarima. Jedna takva konferencija se održava 25. i 26. marta 2021. godine na temu “Digitalne transformacije”, a koja se bavi “cloud” veštinama, odnosno primeni “Računarstva u oblaku”.
Više informacija o ovoj konferenciji se nalazi na adresi:
https://c3events.thellpa.com/sr/
Konferencija se održava preko Interenta, a registracija učesnika za konferenciju je na adresi:

Da bi se ova aktivnost računala kao deo aktivnosti na predmetu Stručna praksa 1, potrebno je da studenti urade sledeće:
– da se registruju za učešće na ovoj konferenciji;
– da prate predavanja i druge aktivnosti na konferenciji;
– da naprave izveštaj o tome šta su saznali ili naučili na ovoj konferenciji, u formi kraćeg teksta i pratećih slika ekrana;
– da taj izveštaj pošalju koordinatoru za Stručnu praksu 1 na adresu: djordje.petrovic@vipos.edu.rs

Studenti koji su zainteresovani treba da požure sa registracijom na ovaj događaj.