Prijava ispita u odloženim terminima aprilskog ispitnog roka

 

Obaveštenje – Odloženi termini aprilskog ispitnog roka

U okviru aprilskog ispitnog roka studenti mogu polagati ispite i u odloženim terminima u nedelji od 12.04. do 23.04.2021.

U odloženim terminima mogu se polagati samo ispiti bez predispitnih obaveza.

Raspored odloženih termina ispita biće objavljen do 31.03.2021.

Studenti koji su prijavili ispite za redovne termine, mogu prijaviti polaganje ispita za odloženi termin najkasnije 24 pre održavanja redovnog termina ispita, uz uplatu naknade od 800 dinara.

Studenti koji nisu prijavili ispite u redovnom terminu, mogu prijaviti ispite za odloženi termin najkasnije 24 sata pre održavanja odloženog termina ispita. Naknada za prijavu ispita iznosi 800 dinara (budžetski studenti) i 1.600 dinara (studenti koji se sami finansiraju).

Studenti mogu prijaviti ispite za odloženi termin i na dan polaganja ispita u odloženom terminu, uz naknadu od 2.400 dinara.

Napomena: Studenti koji prijavljuju ispite za odložene termine, popunjavaju i predaju prijavu za polaganje isključivo u studentskoj službi.