Finansije, bankarstvo i osiguranje – Studije na daljinu


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

R.br.Šif. Pred.Naziv predmeta Сем. Број часова Остали часовиЕСПБ
PRVA GODINA
1.EKOEkonomija13+2+0 7
2.MARMarketing12+3+0 7
3.UINUvod u informatiku12+3+0 7
4.EN1Engleski jezik 113+2+0 7
5.KVMKvantitativne metode23+3+0 7
6.MENMenadžment22+2+0 7
7.OBPObrada podataka23+2+0 7
8.ORNOsnovi računovodstva22+3+0 7
9.SPE1Stručna praksa 120+0+064
Ukupno časova aktivne nastave20+20+0=40  
  Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
10.PFIPoslovne finansije33+2+1 7
11.OPPOsnovi poslovnog prava33+2+0 7
12.BANBankarstvo32+2+0 7
13.PDZPreduzetništvo32+2+1 7
14.EPOElektronsko poslovanje42+2+0 7
15.HRMMenadžment ljudskih resursa42+2+0 7
16.OSIOsiguranje42+2+0 7
17.E2EEngleski jezik za ekonomiste 242+2+0 4
18.Izborni zajednički predmeti za više modula u 4. semestru:    
 UKE

TRT

Upravljanje kvalitetom i ekologijom

Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma

42+1+1 3
19.SPE2Stručna praksa 240+0+064
Ukupno časova aktivne nastave20+17+3=40  
Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
20.MUSMarketing usluga52+2+1 7
21.APOAnaliza poslovanja53+2+0 7
22.PODPoslovanje osiguravajućih društava53+2+1 7
23.Izborni predmeti modula u 5. semestru:    
 PPB

PJU

Poslovna politika banaka
Pravo javne uprave
52+2+0 7
24.E3EEngleski jezik za ekonomiste 362+2+0 4
25.FTRFinansijska tržišta63+2+0 7
26.MEBMeđunarodni biznis63+2+0 7
27.Izborna grupa predmeta u 6. semestru:    
 MNP

APD

INV

PKO

Menadžment prodaje

Analiza podataka

Preduzetničko i finansijsko investiranje

Poslovno komuniciranje

62+2+0 7
28.STIRStručno-istraživački rad60+0+0+2 2
29.ZRZavršni rad60+0+0105
Ukupno časova aktivne nastave20+16+2+2=40  
Ukupno ESPB 60