Marketing, trgovina i turizam – Studije na daljinu


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program prvog nivoa studija

R.br.Šif. Pred.Naziv predmeta Sem. Broj časova Ostali časoviESPB
PRVA GODINA
1.EKOEkonomija13+2+07
2.MARMarketing12+3+07
3.UINUvod u informatiku12+3+07
4.EN1Engleski jezik 113+2+07
5.KVMKvantitativne metode23+3+07
6.MENMenadžment22+2+07
7.OBPObrada podataka23+2+07
8.ORNOsnovi računovodstva22+3+07
9.SPE1Stručna praksa 120+0+064
Ukupno časova aktivne nastave20+20+0=40
  Ukupno ESPB60
DRUGA GODINA
10.PFIPoslovne finansije33+2+17
11.OPPOsnovi poslovnog prava33+2+07
12.POPPonašanje potrošača32+2+07
13.PDZPreduzetništvo32+2+17
14.EPOElektronsko poslovanje42+2+07
15.HRMMenadžment ljudskih resursa42+2+07
16.ITRIstraživanje tržišta42+2+07
17.E2EEngleski jezik za ekonomiste 242+2+04
18.Izborni zajednički predmeti za više modula u 4. semestru:
UKE

TRT

Upravljanje kvalitetom i ekologijom

Uvod u turizam sa osnovama ruralnog turizma

42+1+13
19.SPE2Stručna praksa 240+0+064
Ukupno časova aktivne nastave20+17+3=40
Ukupno ESPB60
TREĆA GODINA
20.MUSMarketing usluga52+2+17
21.APOAnaliza poslovanja53+2+07
22.TUPTurističko poslovanje53+2+17
23.Izborni predmeti modula u 5. semestru:
PLG

STP

Poslovna logistika
Spoljnotrgovinsko poslovanje
52+2+07
24.E3EEngleski jezik za ekonomiste 362+2+04
25.FTRFinansijska tržišta63+2+07
26.MEBMeđunarodni biznis63+2+07
27.Izborna grupa predmeta u 6. semestru:
MNP

APD

INV

PKO

Menadžment prodaje

Analiza podataka

Preduzetničko i finansijsko investiranje

Poslovno komuniciranje

62+2+07
28.STIRStručno-istraživački rad60+0+0+22
29.ZRZavršni rad60+0+0105
Ukupno časova aktivne nastave20+16+2+2=40
Ukupno ESPB60