Stručna praksa 1 – PEK1 – prijava seminara

 

Seminari planirani za realizaciju u okviru Stručne prakse 1 (za studijski program PEK1) u 2021. godini su:

  • Izrada stručnih radova, MA Ivana Marković – datum održavanja: 16.4.2021.
  • Fiskalna politika Republike Srbije u periodu 2018-2020. godina, dr Slobodan Ilić – datum održavanja: 23.4.2021.
  • Sistemi upravljanja privrednim društvima, dr Slobodan Nenadović – datum održavanja 26.4.2021.

Student je obavezan da poseti dva seminara po svom izboru. Prethodno je nepohodno izvršiti prijavu seminara na prijavnici do 12.4.2021. godine.

Koordinator aktivnosti i evidencija o praksi

dr Sanja Radovanović