Stručna praksa 1 – PEK1 – Prijava tema

Izrada pisanog elaborate na zadatu temu i njegova odbrana pred predmetnim profesorom su obavezni deo završnog ispita u okviru Stručne prakse 1.
Potrebno je temu prijaviti putem emaila (sanja.radovanovic@vipose.edu.rs) ili lično u vreme konsultacija (četvrtak od 14-16h) koordinatoru Stručne prakse 1 Sanji Radovanović, najkasnije do 10.05.2021. godine.
Prijavu vrši jedan student koji navodi sve studente koji će raditi u timu. Elaborat se radi individualno (važi samo za zaposlene studente) ili timski (2-4 studenta).
Nakon prijave teme, studenti komuniciraju sa nastavnikom iz čijeg predmeta su uzeli temu. Tehnička upustva data su u prvom obaveštenju koje se odnosi na Stručnu praksu 1 (nalazi se na e-nastavi). Elaborat se brani u ispitnom roku u kom se prijavi Stručna praksa1.

Koordinator aktivnosti i evidencija o praksi

dr Sanja Radovanović