Diplomac master studija – Milica Tanasković

  1. Kada ste odbranili master rad i koja je bila tema rada?

Master rad na temu „Plasiranje lovačkog metka kao novog proizvoda HK Krušik a.d. na tržište EU” odbranila sam 23.04.2021. godine.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Studije na Akademiji ću pamtiti po izuzetnoj komunikaciji između profesora i studenata, sjajnoj studentskoj službi, praktičnom radu na informatičkim predmetima i ostvarenim prijateljstvima.

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Moj savet budućim studentima je da budu istrajni i da ne odustaju u toku studija. Na Akademiji ćete steći raznovrsna i korisna znanja koja ćete kasnije lako implementirati.

  1. Šta smatrate kao Vaš najveći uspeh tokom studija?

Moj najveći uspeh tokom studija je usklađivanje predavanja i učenja sa poslovnim i porodičnim obavezama. Kao zaposlenoj ženi i majci dvoje male dece, završetak studija u roku i sa visokim ocenama predstavlja veliki uspeh.

  1. Koliko Vam znači znanje stečeno na Akademiji u vašem poslu?

Zaposlena sam u HK Krušik a.d. od 2009. godine na poziciji samostalni referent prodaje i marketinga. Znanje stečeno na Akademiji je od izuzetnog značaja i svakodnevno ga primenjujem.