Predavači Akademije na XXVI Internacionalnom naučnom skupu Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu SM 2021


U petak, 21. maja 2021. godine, predavači valjevskog odseka Akademije Biljana Rabasović, Vladimir Krivošejev i Ivana Marković učestvovali su na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu“ (SM 2021). Na ovom naučnom skupu predavači naše Akademije izlagali su svoj rad na temu „Potencijali kraudfanding finansiranja za zaštitu kulturnog nasleđa“.

Na skupu je predstavljeno 50 radova čiji su autori bili istraživači i osobe iz prakse iz regiona, Evrope i celog sveta. Tema skupa je bila „Izazovi i mogućnosti ekonomije i organizacije: Modeli i strategije za novu normalnost“.