Stručna praksa 1 PEK (Virtuelno preduzeće – predaja praktikuma)

Studenti koji žele da polažu Stručnu prkasu 1 u junskom ispitnom roku  treba da predaju popunjen praktikum sa Evidencijom realizovane Stručne prakse do 07.06.2021. godine do 14:00 (predaja na prijavnici Akademije). Studenti pregledane praktikume mogu uzeti od 11.06.2021. godine (od 15:00) na istom mestu. Pozitivno ocenjene vežbe su uslov za izlazak na ispit iz Stručne prakse 1 (odbranu napisanog elaborata). Za sve nejasnoće tokom izrade zadataka (popunjavanja Praktikuma) studenti mogu kontaktirati sledeće nastavnike po podsegmentima: