NAGRADNI FOTO KONKURS ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE

Od 1. do 20. juna 2021. godine

Propozicije učešća

Organizator: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Valjevo

Tema: Moja priča

Učesnicima se daje sloboda da u skladu sa zadatom temom izraze svoje ideje i ispolje kreativnost.

Cilj konkursa: potraga za najlepšim fotografijama u cilju podsticanja kreativnosti kod mladih.

Osnovne propozicije:

 • Na foto konkursu mogu učestvovati srednjoškolci i studenti.
 • Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili druge svrhe ne mogu biti deo konkursa.
 • Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate kriterijume bez prethodnog obaveštavanja učesnika.

Propozicije za fotografije:

 • Učesnici mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku, i to sa JEDNOM fotografijom.
 • Minimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 3.000 px, najmanje 150 dpi, u JPEG formatu, do 10 mb, i mora odgovarati temi konkursa.
 • Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.

Trajanje konkursa i dostava fotografija

Rok za slanje fotografije je od 01.06.2021. do 20.06.2021. godine.

Prijave i fotografija šalju se putem sledećeg LINKA

Kako se prijaviti?

 1. Pošaljite svoju fotografiju putem forme sa LINKA
 2. Zapratite našu Instagram stranicu (vipos_valjevo).
 3. Pozovite prijatelje da zaprate stranicu vipos_valjevo, lajkuju Vašu fotografiju i na taj način pomognu da baš Vaša fotografija bude pobednička.
 4. Jedan lajk je jedan glas – broje se samo lajkovi pratilaca stranice vipos_valjevo.
 5. Pobednička fotografija će biti ona koja sakupi najviše lajkova.

Nagrada:  Krstarenje Drinom sa posetom Višegradu, brodom “Grizzly” za dve osobe!

 

AUTORSКA PRAVA

 • Svaki učesnik konkursa mora biti autor ili nosilac autorskih prava za fotografiju koju prijavljuje na konkurs.
 • Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
 • Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima, plakatima i drugim štampanim materijalima Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Valjevo.
 • Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i sl. prispelih i objavljenih fotografija.
 • Prijavljene fotografije ne smeju sadržati nikakvo kriminalno delo/aktivnost, niti ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smeju se kršiti autorska prava, pravila niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kog trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje logo-a, logotipa, “watermark”-a i sličnih oznaka na fotografijama.

Autori su saglasni da njihove fotografije budu objavljene na sajtu, društvenim mrežama i štampanim medijima Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija – Valjevo, sa jasnom naznakom o autoru fotografije, i svojim učešćem prihvataju uslove konkursa.

IDENTIFIКACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANJE NAGRADA

 • Organizator će putem dostavljenog telefona ili imejla obavestiti nagrađenog učesnika o načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za ostvarivanje prava na nagradu.
 • Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade, Organizator neće izvršiti dodelu nagrade tom licu.

 

One thought on “NAGRADNI FOTO KONKURS ZA SREDNJOŠKOLCE I STUDENTE

Comments are closed.