Stručna praksa 1 (PEK1) – predaja elaborata

Studenti mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru dr Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 14.06.2021.  – od 14:00 do 16:00
  • sreda, 16.06.2021.  – od 14:00 do 15:00
  • utorak, 22.06.2021. – od 14:00 do 16:00

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac iz praktikuma- Evidencija realizovane stručne prakse.