Stručna praksa 2 – modul Finansije, bankarstvo i osiguranje

U okviru Stručne prakse 2, studentima modula Finansije, bankarstvo i osiguranje  predavanje su održali Marija Stojanović, šef odeljenja interne prodaje, i Nebojša Stevanović, direktor centra za naknadu šteta kompanije Dunav osiguranje, filijala Valjevo. Studenti su upoznati sa praktičnim aspektima neživotnog i životnog osiguranja u Dunav osiguranju, sa posebnim akcentom na dokumentaciju koja prati zaključivanje ugovora o osiguranju. Takođe, dobili su odgovor na pitanje šta se dešava kada dođe do realizacije osiguranog slučaja i koje su obaveze osiguravajuće kompanije. Studentima su prezentovani praktični aspekti procene i likvidacije šteta, kao i dokumentacija koja prati navedene procese.

Predavanja koja izvode stručnjaci iz ove osiguravajuće kompanije postala su deo tradicije i potvrda uspešne decenijske saradnje Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija, Odsek Valjevo, i Dunav osiguranja.