Prijava za pripremnu nastavu – dodatni termin

 

Zbog velikog interesovanja kandidata, besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita održaće se u dodatnom terminu 23. juna 2021. godine. Termini održavanja pripremne nastave po predmetima su:

Predmet: Informatika  –  Vreme: 10.00 h.
Predmet:  Osnovi ekonomije  –  Vreme: 11.30 h.
Predmet: Poslovna ekonomija  –  Vreme: 13.00 h.
Predmet: Opšta informisanost  –  Vreme: 14.20 h.

Prijavu možete popuniti i elektronski putem sledeće forme: