Predavači Akademije na naučnom skupu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

U znak sećanja na dugogodišnjeg profesora i dekana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, profesora dr Slobodana Malinića, u četvrtak, 17.06.2021. godine održan je naučni skup pod nazivom „Računovodstvena znanja kao činilac ekonomskog i društvenog napretka“. Cilj naučnog skupa je bio da promoviše računovodstvena znanja kao jedan od ključnih resursa i činilaca održivog razvoja privrede i društva. Autori iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije predstavili su aktuelne rezultate svojih teorijskih i empirijskih istraživanja u oblasti računovodstva, revizije i poslovnih finansija. Učešće u naučnom skupu uzeli su i naši nastavnici Marina Janković-Perić i Nenad Mihailović sa radom pod naslovom “Uticaj korporativnog upravljanja na kvalitet finansijskog izveštavanja”. Rad je imao za cilj da ukaže na važnost složene mreže instrumenata korporativnog upravljanja u procesu obezbeđenja kvalitetnog finansijskog izveštavanja, sa posebnim fokusom na značaj internih instrumenata korporativnog upravljanja.