Stručna praksa 1 (PEK1), predaja elaborata – julski ispitni rok

Studenti koji žele da brane elaborat iz Stručne prakse 1 u julskom ispitnom roku mogu isti predati koordinatoru dr Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:

  • ponedeljak, 28.06.2021. godine od 14:00 do 15:00
  • četvrtak, 01.07.2021. godine od 14:00 do 16:00
  • utorak, 06.07.2021. godine od 14:00 do 15:00

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac iz praktikuma- Evidencija realizovane stručne prakse.