Septembarski ispitni rok – prijava

Septembarski ispitni rok počinje 23.08.2021. godine. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se do 14.07.2021. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata. Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispite možete preuzeti ovde