Stručna praksa 1 PEK (Virtuelno preduzeće – predaja praktikuma)

Studenti koji žele da polažu Stručnu prkasu 1 u septembarskom ispitnom roku treba da predaju popunjen praktikum sa Evidencijom realizovane Stručne prakse do 26.08.2021. do 14:00 (predaja na prijavnici Akademije).
Studenti pregledane praktikume mogu uzeti od 30.08.2021. od 15:00 na istom mestu.
Pozitivno ocenjene vežbe su uslov za izlazak na ispit iz Stručne prakse 1 (odbranu napisanog elaborata). Za sve nejasnoće tokom izrade zadataka (popunjavanja Praktikuma) studenti mogu kontaktirati sledeće nastavnike po podsegmentima:
Poslovno komuniciranje:
nastavnici: Marina Janković–Perić (marina.jankovic@vipos.edu.rs) i Sanja Radovanović (sanja.radovanovic@vipos.edu.rs),
Osnivanje privrednih društava:
nastavnik Nenad Mihailović (nenad.mihailovic@vipos.edu.rs) i
Praktična primena znanja u računovodstvu:
nastavnik Jelica Božanić (jelica.bozanic@vipos.edu.rs).