Stručna praksa I PEK – predaja elaborata

Studenti mogu predati elaborat iz Stručne prakse I koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:

  • četvrtak, 26.08.2021. od 14:00 do 16:00
  • sreda, 01.09.2021. od 15:00 do 16:00
  • četvrtak, 02.09.2021. od 14:00 do 16:00

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac iz praktikuma – Evidencija realizovane stručne prakse.