Oktobarski ispitni rok šk. 2020/21.

Oktobarski ispitni rok počinje 06.09.2021. god. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se do četvrtka, 02.09.2021.
Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispitiz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum
i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.
(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).