Šarac Aleksandar MA

 

Aleksandar Šarac MA
Kabinet: 32
Lokal: 122
e-mail: aleksandar.sarac@vipos.edu.rs

Aleksandar Šarac MA, rođen 04.03.1985. godine u Valjevu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine. Na istom fakultetu  završio je master akademske studije 2019. godine i stekao akademski naziv master informatičar.  U Školi je angažovan od 2020. godine. Ima zvanje predavača van radnog odnosa za užu naučnu oblast Informatika i informacioni sistemi. Zaposlen je u Privrednom sudu u Valjevu na radnom mestu sistem administrator.