Savić dr Ana

Dr Ana Savić
Kabinet: 36
Lokal: 112
e-mail: ana.savic@vipos.edu.rs

Dr Ana Savić, rođena je 25.03.1974. godine u Beogradu. Diplomirala je 1998. godine na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kraguejvcu magistrirala je 2003. godine, a doktorirala je 2008. godine na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlena je na Akademiji tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd u zvanju profesora strukovnih studija za užu naučnu oblast Matematika. U Školi je angažovana od 2021. godine.