Diplomac master studija – Bojana Dacković

 

  1. Kada ste odbranili master rad i koja je bila tema rada?

Master rad na temu „Inovacija kao ključni faktor za sticanje konkurentske prednosti u preduzeću Mei Ta Europe” odbranila sam 27. maja 2021. godine.

  1. Po čemu ćete posebno pamtiti studije na Akademiji?

Vreme provedeno na master studijama, odgovornost i obaveze koje sam imala tokom studija obeležili jedan deo mog života i svakako će ostati u lepom sećanju. Studije ću pamtiti, pre svega, po izuzetno dobroj organizaciji i stručnosti nastavnog kadra, i ostvarenoj kvalitetnoj komunikaciji i saradnji između studenata i profesora. Naravno, znanje koje sam stekla na Akademiji značiće mi i koristiti u životu, naročito u obavljanju svakodnevnih poslovnih zadataka na radnom mestu. Istakla bih i poznanstva koja sam ostvarila sa kolegama tokom master studija, kao i lepa druženja koja smo imali.

  1. Šta biste poručili budućim studentima?

Budućim studentima bih poručila da budu odlučni i istrajni. U znanje treba ulagati, ono nema cenu.