Ispitni rok oktobar 2 – prijava

Ispitni rok oktobar 2 počinje 20.09.2021. godine Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se do 16.09.2021. godine.

Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijume i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata. Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispite možete preuzeti ovde

Raspored za ispitni rok oktobar 2 biće naknadno objavljen.

Naknada za polaganje ispita u ispitnom roku oktobar 2 iznosi 2.000,00 dinara.