Ispitni rok oktobar 2 – prijava

 

Ispitni rok oktobar 2 počinje 20.09.2021. godine i traje do 01.10.2021. godine. Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka, 16.09.2021. godine. Posle ovog roka studentska služba primaće samo prijave za ispit iz onih predmeta iz kojih ste u ovom roku polagali kolokvijum i to najkasnije 24 sata po objavljivanju njihovog rezultata.

Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).

Plaćanje naknade troškova za polaganje predispitnih obaveza i ispita odnosi se na studente koji sami finansiraju svoje školovanje, a takođe i na studente koji studiraju na teret budžeta.

Prijave se mogu izvršiti i elektronskim putem (slikane prijave i uplatnice poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs)

  • prijavu za predispitne obaveze možete preuzeti ovde
  • prijavu za popravne kolokvijume možete preuzeti ovde
  • prijavu za ispite možete preuzeti ovde