Stručna praksa 1 PEK – predaja elaborata, ispitni rok oktobar 2

Studenti koji žele da brane elaborat iz Stručne prakse 1 u ispitnom roku oktobar 2 mogu isti predati koordinatoru Sanji Radovanović (kabinet 43) u sledećim terminima:

  • četvrtak, 23.09.2021. od 14.00 do 16.00
  • sreda, 29.09.2021. od 14.00 do 15.00
  • četvrtak, 30.09.2021. od 14.00 16.00

Potrebno je predati elaborat u 2 primerka sa 2 CD-a (na zadnju potkoricu fascikle pričvrstiti futrolu – džep za CD). Na CD staviti tekst obrađene teme i eventualne druge datoteke. Obavezno dostaviti obrazac iz praktikuma- Evidencija realizovane stručne prakse.