Ispitni rok Oktobar 3, šk. 2020/21. – prijava

Oktobarski 3 ispitni rok počinje 04.10.2021. godine.
Prijava predispitnih obaveza (popravnih kolokvijuma, projekata, seminarskih radova) i ispita vršiće se do 30.09.2021. godine.
Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 2.000,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.
(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).