Ispitni rok Oktobar 3, šk. 2020/21.

Oktobarski III ispitni rok počinje 04.10.2021. i traje do 08.10.2021.
Prijava popravnih kolokvijuma i ispita vršiće se najkasnije do četvrtka, 30.09.2021.
Ispiti se prijavljuju uz uplatu troškova u visini od 1.600,00 dinara, a predispitne obaveze uz uplatu troškova u visini standardnih iznosa.
(plaćanje se odnosi i na studente koji studiraju na teret budžeta).
Sve prijave van ovog roka smatraće se neblagovremenim i plaćaće se duplo na dan polaganja (prema troškovniku).
Napomena: S obzirom na epidemiološku situaciju, studenti mogu prijaviti kolokvijume i ispite elektronskim putem – slikane uplatnice i prijave mogu poslati na mail dragana.vujanic@vipos.edu.rs.
(prijave za kolokvijume i ispite možete preuzeti sa sajta Škole).