Razgovor sa povodom – DIGITEDU, Danijela Vasić

 

  1.  Koja ste godina studija i studijski program?

Nakon završetka osnovnih studija na studijskom programu Poslovna ekonomija, modul Računovodstvo, revizija i porezi, upisala sam master studije na Akademiji. Trenutno sam na drugoj godini studija na studijskom programu Poslovna ekonomija i informatika.

 

  1.      Da li ste očekivali da ćete se zaposliti u struci još tokom studija?

Još tokom osnovnih studija, mi, studenti sa modula Računovodstvo, revizija i porezi, imali smo nekoliko ponuda za posao iz naše oblasti. Pa ipak nisam očekivala da ću se zaposliti pre diplomiranja.

 

  1.      U kojoj kompaniji ste se zaposlili? Na kojoj poziciji?

Zaposlila sam se u UniCredit banci u Valjevu. Radim na poziciji saradnika za rad sa fizičkim licima, u okviru Sektora za poslovanje sa stanovništvom.

 

  1.      Koliko vam je Vaša visokoškolska ustanova pomogla pri zapošaljavanju?

Po preporuci profesora Akademije, otišla sam na razgovor za posao. Nakon nekoliko krugova selekcije sam izabrana, a svakako da je tome dodatno doprinela preporuka od strane profesora, kao i uspeh koji sam postigla tokom studija na Akademiji.

 

  1.      Šta biste izdvojili kao prednosti učešća na projektu DIGITEDU?

Zahvaljujući projektu DIGITEDU, pratila sam veliki broj vebinara iz različitih oblasti i u okviru različitih organizacija, od Paragrafa, Poreske kancelarije Tatić iz Beograda, UIRS-a, pa do učešća na konferenciji Belgrade Youth Fair, u okviru koje sam dobila i sertifikat. Svi ti vebinari proširili su moja znanja i znače mi, kako u životu tako i u obavljanju svakodnevnih poslovnih zadataka na radnom mestu.

 

  1.      Koliko su Vam znanja i veštine koje ste stekli na Akademiji primenljiva na radnom mestu?

Znanja koja sam stekla tokom studija u velikoj meri doprinose mom uspešnom izvršavanju poslovnih obaveza, posebno znanja stečena na predmetima iz oblasti računovodstva i informatike, analize poslovanja i delom iz marketinga. Akademija pruža neophodna teorijska i praktično primenljiva znanja, a saradnja koju ima sa privredom studentima pruža mogućnost zapošljavanja već i tokom studija. Shodno tome, verujem da, uz marljiv rad i trud, studenti Akademije mogu postići uspeh i steći praktična znanja za profesionalan rad i na taj način ostvariti konkurentsku prednost u zahtevnom poslovnom okruženju.