Obaveštenje o načinu realizacije nastave u zimskom semestru školske 2021/22. godine

Nastava će se realizovati u skladu sa rasporedom nastave u zimskom semestru na sledeći način:

  • Teorijska nastava će se realizovati onlajn (audio-video predavanja postavljena na Moodle i/ili primenom aplikacija ZoomGoogle Meet)Zakazivanje nastave na Zoom i Google Meet obavlja nastavnik samostalno ili u saradnji sa saradnikom u nastavi.
    • Studenti će nastavni materijal moći da preuzmu na sajtu https://vipos.edu.rs u sekciji OSNOVNE STUDIJE odabirom u meniju E-nastava ili klikom na link https://e-nastava.vipos.edu.rs/index.php. Kada se otvori prozor sa pregledom svih predmeta na osnovnim strukovnim studijama, koji su grupisani po godinama studija, studenti treba da odaberu željeni predmet.
  • Vežbe se mogu realizvati u prostorijama Odseka, organizovanjem studenata u manje grupe.
  • Konsultacije će se realizovati jednom sedmično u prostorijama Odseka ili preko Zoom Google Meet aplikacija. Raspored konsultacija dostupan je na sajtu http://vipos.edu.rs u sekciji STUDENTSKI SERVISI/Rasporedi/Raspored konsultacija (link: https://vipos.edu.rs/index.php/sr/raspored-konsultacija/).

Raspored nastave dostupan je na sajtu http://vipos.edu.rs u sekciji STUDENTSKI SERVISI/Rasporedi/Raspored nastave i predispitnih obaveza (link: https://vipos.edu.rs/index.php/sr/raspored-nastave/)