Razgovor sa povodom – Početak karijere, Tamara Živanović

 

  1. Na kojoj ste godini studija bili kada ste se zaposlili?

Bila sam treća godina studija na studijskom programu Poslovna ekonomija, modul Računovodstvo, revizija i porezi. Nedavno sam diplomirala.

 

  1. Da li ste očekivali da ćete se zaposliti u struci još tokom studija?

Kako su mi studije bile na prvom mestu, nisam očekivala da ću se zaposliti pre diplomiranja. Međutim, nisam želela da propustim priliku koja mi se ukazala.

 

  1. U kojoj kompaniji ste se zaposlili? Na kojoj poziciji?

Radim u Osnovnoj školi „Milovan Glišić” u Valjevu, na poziciji referenta za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

 

  1. Koliko su Vam znanja i veštine koje ste stekli na Akademiji primenljiva na radnom mestu?

Znanja i veštine koje sam stekla na Akademiji predstavljaju dobru osnovu za dalje proširivanje znanja i napredovanje.