Studentski krediti i stipendije

Studenti koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije mogu da se prijave na konkurs za dodelu kredita ili stipendije za šk. 2021/22. godinu i podnesu službi za studentska pitanja sva potrebna konkursna dokumenta. Rok za prijavu na konkurs je do 29. oktobra 2021. godine.
Odštampani komplet konkursnih obrazaca u vidu brošure može se nabaviti u „Prosvetnom pregledu“, Beograd, Dečanska 6/III.

U Valjevu, 04.10.2021. godine Studentska služba