Istraživanje turističkog tržišta Valjeva u vreme epidemije

Na osnovu člana 11. Pravilnika o polaganju diplomskog ispita Više ekonomske škole “Prota Mateja Nenadović” u Valjevu, broj 52. od 31. januara 2005. godine, Studentska služba i članovi Komisije za odbranu diplomskog rada u sastavu: 1/. dr Biljana Rabasović, 2/. dr Mlađen Vićentić i 3/. Ivana Marković, dana 12.10.2021. godine

OGLAŠAVA javnu odbranu diplomskog rada kandidata Tomić Jasmine iz Valjeva na temu: “Istraživanje turističkog tržišta Valjeva u vreme epidemije

ZAKAZUJE SE javna odbrana diplomskog rada iz tačke 1. ovog obaveštenja za 15.10.2021. godine sa početkom u vreme 12:00 časova, u Nastavničkoj kancelariji.

Kandidat Tomić Jasmina iz Valjeva je blagovremeno obavešten o zakazanom terminu javne odbrane diplomskog rada.

ASSZS – Odsek Valjevo
Broj: 1470/1
Datum: 07.10.2021.
Valjevo