Naš predavač na Univerzitetu primenjenih nauka u Štutgartu

Ivana Marković, asistent na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo, već deset godina je angažovana kao gostujući predavač na Univerzitetu primenjenih nauka u Štutgartu, Nemačka. U okviru ovog angažovanja, u tekućem semestru Ivana je održala predavanja na predmetu Međunarodni marketing za grupu studenata iz Nemačke, Francuske, Danske, Turske, Meksika i Koreje. Usled aktuelne epidemiološke situacije, predavanja su održana onlajn. U okviru predmeta, studenti su se upoznali sa specifičnostima marketing procesa u međunardonom okruženju, načinima istraživanja stranih tržišta, modalitetima ulaska na strana tržišta, i strategijama i taktikama marketing programa u međunarodnom okruženju. Predavanje na istu temu planirano je za drugu grupu studenata u narednoj školskoj godini, čime se nastavlja višegodišnja uspešna saradnja Univerziteta primenjenih nauka u Štutgartu i valjevskog odseka Akademije.